• Vùng dưới nách                                                                 15' - 50.000VNĐ


  • Nguyên cánh tay                                                              30' -150.000VNĐ


  • Nguyên chân                                                                   45' - 250.000VNĐ

Các bài viết khác

Ormi Spa Đà Lạt

12 La Sơn Phu Tử phường 7 thành phố Đà lạt
phamthutrang020491@gmail.com
0263 3816 199 - 0933356565

Hàng tuần: Từ 8:00 - 20:00

Thứ 3 hàng tuần đóng cửa Spa