Địa chỉ liên hệ

Ormi
12 La Sơn Phu Tử phường 7 thành phố Đà lạt phamthutrang020491@gmail.com 0263 3816 199 - 0933356565

Hàng tuần: Từ 8:00 - 20:00
Thứ 3 hàng tuần đóng cửa Spa

Gửi tin nhắn cho chúng tôi