1.  DỊCH VỤ ÁP DỤNG :

- Tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ tại www.ormispa.com

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Dịch vụ được thực hiện trong nội và ngoại thành Đà Lạt

Cước phí dịch vụ sẽ được công khai và có sự thỏa thuận giữa đôi bên

  1. DỊCH VỤ TẠI SPA

Các dịch vụ được công khai rộng rãi và tư vấn chi tiết cho khácx

  1. DỊCH VỤ TẬN NƠI

Cước phí dịch vụ sẽ được công khai và có sự thỏa thuận giữa đôi bên

Sẽ thực hiện dịch vụ tại nhà đối với khách hàng

  1. CƯỚC PHÍ GIAO NHẬN Ở XA

Cước phí dịch vụ sẽ được công khai và có sự thỏa thuận giữa đôi bên

  1. TRÁCH NHIỆM VỚI DỊCH VỤ

- Nếu dịch vụ do chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chất lượng do chúng tôi làm nên

- Quý khách có sẽ được tư vấn và lựa chọn dịch vụ phù hợp cho việc chăm sóc sắc đẹp

- Quy khách có thể góp ý khi hoàn thành dịch vụ

- Sẽ đền bù nếu Ormi Spa thực hiện sai dịch vụ